Medicanneum

Medycyna i Konopie

mgr Magdalena
Foryś-Jakubowska

psycholog

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia Stosowana, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą zarówno w normie rozwojowej, jak i ze specyficznymi deficytami i niepełnosprawnościami.
Pracowałam jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum, psycholog w ośrodku adopcyjnym, psycholog w placówkach wsparcia dziennego, psycholog w Polskim Towarzystwie ADHD. Swoją wiedzę na temat diagnozy i terapii pogłębiłam kończąc szkolenie w zakresu „Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym” organizowane przez Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana oraz kurs terapii behawioralnej dla osób z autyzmem organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.
Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Podczas mojej pracy jako nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny w szkole dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczyłam w licznych kursach dla nauczycieli. Mam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prelekcji.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Lubię podróże, dobrą kuchnię oraz muzykę. Ukończyłam szkołę muzyczną I stopnia.

Zapraszam do kontaktu zarówno osoby dorosłe, rodziców borykających się z problemami wychowawczymi swoich dzieci, jak również same dzieci i młodzież.

© Copyright 2021 Medicanneum - Medycyna i Konopie