Medicanneum

Medycyna i Konopie

dr n. med. Piotr Brandys

radioterapeuta onkologiczny, onkolog,  terapia bólu, opieka paliatywna

Absolwent Collegium Medicum UJ w Krakowie. Od 1995 roku pracuję w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej. W 2008 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, broniąc pracę n.t.: „Przerzuty odległe u chorych na raka trzonu macicy miejscowo wyleczonych. Analiza obrazu klinicznego i czynników prognostycznych".

Uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach z zakresu onkologii, radioterapii onkologicznej i brachyterapii, a także doskonalących umiejętności w zakresie ultrasonografii. Jestem członkiem zarówno polskich, jak i zagranicznych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, European Society for Hyperthermic Oncology).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych z zastosowaniem promieniowania jonizującego. W ostatnich latach specjalizuję się głównie w leczeniu z zastosowaniem brachyterapii.

© Copyright 2021 Medicanneum - Medycyna i Konopie